Aktualne jurysdykcja

Obcokrajowcy nie mogą odliczyć od podatku kursu językowego, BFH Wyrok z 11.07.2007

Prawo ruchu drogowego: Czeskie prawo jazdy nie jest ważne w Niemczech, OVG Koblenz Orzeczenie z 21.czerwca 2007

Prawo ruchu drogowego: Pozorne zawinienie skręcającego w lewo, BGH Orzeczenie z 13.02.2007

Wypadek drogowy: Złamanie przepisów poprzez niezachowanie należytego odstępu, BGH, Wyrok z 16.01.2007

Prawo najmu mieszkan: Wynajmujący nie może wymagać podwyższenia czynszu, jeżeli wielkość powierzchnia mieszkania jest o 10 % większa niż wynika to z umowy, BGH Wyrok z 23.05.2007
Obcokrajowcy nie mogą odliczyć od podatku kursu językowego, BFH Wyrok z 11.07.2007

Az: VI R 14/04

Obcokrajowcy, którzy chcą polepszyć swoje znajomości języka niemieckiego, nie mogą odliczyć od podatku kursu językowego. Wydatki tego typu zaliczane są do ogólnych wydatków związanych z prowadzeniem życia, w ten sposób argumentuje swoją decyzję Najwyższy Sad Finansów (Bundesfinanzhof ) w Monachium w wydanym wyroku z dnia 11.07.2007. Nawet, jeśli lepsza znajomość języka niemieckiego jest pomocna w życiu zawodowym, w pierwszej kolejności stoi użytek prywatny kursu.

Prawo ruchu drogowego: Czeskie prawo jazdy nie jest ważne w Niemczech, OVG Koblenz Orzeczenie z 21.czerwca 2007

Az.: 10 B 10291/07

Nabyte w Czechach prawo jazdy nie może być uznane na terytorium Niemiec, jeżeli jednoznacznie zostało nabyte w celu obejścia niemieckich przepisów prawnych.

W gruncie rzeczy prawa jazdy są wydawane na terytorium Wspólnoty Europejskiej w celu wspierania zasady swobodnego poruszania się w granicach Unii Europejskiej obustronnie uznawane. Nie można powoływać się na te zasadę, jeżeli stosowanie jej ma na celu bezprawne obejście prawa niemieckiego. W tym przypadku należy wyjść z założenia, że odzyskanie prawa jazdy w kraju pochodzenia zgodnie z przepisami prawnymi tego kraju w przypadku ciężkich braków w spełnianiu przesłanek wymaganych do zdobycia pozwolenia, byłoby niemożliwe i wyłącznie z tego powodu zostało nabyte za granicą.

Prawo ruchu drogowego: Pozorne zawinienie skręcającego w lewo, BGH Orzeczenie z 13.02.2007

Az. VI ZR 58/06

Jeżeli dochodzi do kolizji pojazdów, z których jeden skręca w lewo, a drugi kieruje się na wprost przez skrzyżowanie, z reguły zawinienie przypisuje się kierowcy pojazdu skręcające w lewo na podstawie zasady o dowodzie na pierwszy rzut oka. To ułatwienie dowodowe wynika z typowej realizacji ryzyka, które powstaje poprzez niezachowanie prawa do pierwszeństwa pojazdu jadącego na wprost przez skrzyżowanie. Skręcający odpowiada w pełnym zakresie lub w jego znacznej części za skutki wypadku, jeżeli nie zaistniały szczególne okoliczności np. światła regulujące pierwszeństwo przejazdu.

Wypadek drogowy: Złamanie przepisów poprzez niezachowanie należytego odstępu, BGH, Wyrok z 16.01.2007

AZ: VI ZR 248/05

Kierowca, który podczas ruchu drogowego zbyt blisko„najeżdża” na poprzedzający go pojazd, jest zgodnie z zasadą Anscheinsbeweis zdecydowanie nieuważny i zbyt blisko podjeżdża.

Zasada dowodu na pierwszy rzut oka nie zostanie zachwiana poprzez wykonanie przez kierowcę pojazdu poprzedzającego manewru hamowania lub nagłego zatrzymania pojazdu, ponieważ nagle hamowanie jest manewrem w ruchu drogowym, z którym każdy kierowca musi się liczyć.

Prawo najmu mieszkan: Wynajmujący nie może wymagać podwyższenia czynszu, jeżeli wielkość powierzchnia mieszkania jest o 10 % większa niż wynika to z umowy, BGH Wyrok z 23.05.2007

VIII ZR 138/06

Sad Najwyższy zadecydował, że w gruncie rzeczy dla ważności umowy nie ma znaczenia podana wielkość powierzchni mieszkaniowej.
Podanie powierzchni w umowie najmu nie jest jednak niewiążącym opisem obiektu, a prawnie wiążącą umową z konkretnymi właściwościami mieszkania. Odbiegająca od wpisanej właściwości od wielkości rzeczywistej powierzchni nie ma znaczenia, jeżeli różnica w powierzchni nie przekracza 10 %.

O tym zadecydował Sad Najwyższy w sprawie, w której rzeczywista powierzchnia mieszkania była niższa, niż ta podana w umowie. To samo dotyczy odwrotnym przypadku. Dopiero przy różnicy wyższej niż 10 % wynajmujący może wymówić umowę najmu.
W podanym przypadku granica nie została przekroczona, ze skutkiem, że podwyższenie wysokości czynszu zgodnie z wartościami podanymi w umowie było dopuszczalne.