Prawo budowlane i architektury

Prawo budowlane i architektury zawiera w sobie wiele prawnych związków, które stoją w powiązaniu z zabudowaniem przestrzeni. Budowa domów jednorodzinnych ma w Niemczech długą tradycje. Stad tez dużą role również dla osób fizycznych odgrywa prawo budowlane i architektury.

Prawo budowlane dzieli się na prawo budowlane prywatne i publiczne.
Prawo budowlane prywatne zawiera w sobie regulacje stosunków prawnych pomiędzy zlecającym budowę a przedsiębiorcą budowlanym.
Prawo budowlane publiczne podaje, pod jakimi warunkami warunkami, w jakim rozmiarze mogą być stawiane nieruchomości.

Publiczne prawo budowlane dzieli się na prawo porządkowe i prawo zagospodarowania przestrzennego. Przy prawie budowlanym porządkowym mamy do czynienia z ustawami ogólnokrajowymi. W przypadku prawa zagospodarowania, które normuje stronę techniczna i kształtującą przedsięwzięcia budowlanego, podlega pod kompetencje niemieckich Landów.

Sam proces wydawania pozwoleń na budowę jest również zadaniem urzędów na szczeblu Landów.

Przy realizowaniu przedsięwzięcia budowlanego szczególna rola przypada architektowi.
Architekt jest w wielu decyzjach sadu nazywany powiernikiem gospodarza budowy.
Zawód architekta jest chroniony również poprzez ustawy o architektach. Wypełniają oni zadania, które podlegają prawu publicznemu prywatnemu.

Wgląd na często zadawane pytania i odpowiedzi do tej dziedziny prawnej znajdziecie Państwo w przyszłości poprzez kliknięcie na jeden z linków na liście po lewej stronie. Przy konkretnym problemie prosimy o kontakt z naszym biurem, opracowane tematy na stronie internetowej służą jedynie ogólnym informacjom i nie podlegają gwarancji na ich pełność i poprawność.