Prawo drogowe

Najbardziej znana i istotną dziedziną prawa drogowego, to prawo ruchu drogowego. W ostatnich latach ruch uliczny pomnożył się wielokrotnie. W tym samym tempie zwiększyła się liczba wypadków i czynów deliktowych na drodze. Ze skutków ciągłych zmian w prawie ruchu drogowego wynika tez potrzeba kompetentnego prawnego doradztwa. Dotyczy to obywateli Niemiec z niemieckim jak i również z zagranicznym prawem jazdy, zagranicznych obywateli z obcym prawem jazdy i miejscem zamieszkania w kraju.

Z tym związane konstelacje problemów są bardzo różnorodne i wymagają z reguły pojedynczego rozpatrzenia, które z kolei wymaga osobistej porady adwokackiej.
W dziale prawa drogowego doradzamy i przedstawiamy klientów w sprawach wypadków drogowych, przy roszczeniach o odszkodowanie przeciwko ubezpieczalniom oraz osobom uwikłanym w wypadek, w sprawach kar i mandatów, jak i również stąd wynikających spraw karnych, przekroczeń prędkości, jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w razie konfiskaty pojazdu, czy tez przy odzyskiwaniu zabranego prawa jazdy.

Ciągle stwierdza się, że regulacje odszkodowawcze niosą ze sobą wiele trudności, które dla laika są nieprzejrzyste. Powodem są - również przy małych szkodach- niejasności co do przyczyniającego się wypadku, pytania dotyczące współzawinienia, samej przyczyny wypadku lub tez zarzutu ucieczki z miejsca wypadku.

Sensownym jest często posiadanie adwokata do reprezentacji, w szczególności, dlatego, że znajomość norm prawnych, orzecznictwa sądu mogą często prowadzić do pozasądowego rozwiązania.
Ostatnie może być szczególnie istotne przy karach za wykroczenia czy nakazach karnych, ze względu na pozostającą niejasność, jaki stan wiedzy posiadają urzędy wyjaśniające sprawę. Tutaj mamy możliwość wglądu do akt i uzyskania tym samym potrzebnych informacji.