Prawo działek gruntowych

Przy kształtowaniu majątku szczególną role odgrywają nieruchomości. Często nabywane są prawa do działek gruntowych celu, aby potem grunt na nowo zabudować albo przeprowadzić sanacje już istniejących zabudowań.

Według naszych doświadczeń w praktyce adwokackiej występuje wiele problemów, które w pierwszej kolejności zajmują osoby bezpośrednio związane ze sprawą, a w dalszej adwokatów, i sądy. Ze względu na różnorakość powstających i narzucających się problemów, nie jest możliwym przedstawienie jego streszczenia.

Samodzielna dziedzina prawna, która regulowałyby prawa na działkach gruntowych, jak i działek gruntowych nie istnieje. Tym samym znajduje się wiele takich, wśród tej wielości regulacji prawnych, które mają zastosowanie na działki gruntowe i prawa działek gruntowych.

Działka gruntowa jest z jurystycznego punktu widzenia, rzeczą. Całość norm prawnych, które zawierają w sobie stosunki prawne osób do rzeczy, nazywane są prawem rzeczowym.