Prawo handlowe

Prawo handlowe jest często określane mianem specjalnego prawa kupieckiego. Zawiera różnorodne przepisy, które kierują się do określonych adresatów lub albo i regulują przebieg konkretnych interesów handlowych. Skierowane jest ono do kupców, czyli osób bądź spółek, które prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto przepisy prawa handlowego dotyczą (niezależnie od faktycznych działań) wszystkich podmiotów prawnych wpisanych do rejestru handlowego w rożnych formach (OHG, KG, GmbH, AG, KGaA, eG).

Podstawa prawa handlowego jest księga prawa handlowego z roku 1897. Pomimo ze jest ona o 3 lata starsza od niemieckiego Kodeksu Cywilnego, to jest ona uważana za wyjątek. Kodeks odpowiada szczególnym wymaganiom obrotu handlowego Do tego należy życzenie przyspieszenia i ułatwienia czynności prawno – handlowych miedzy fachowcami. Następuje to celowo stopniowo, na rzecz bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochrony i partnerów umowy. W ten sposób ustawa daje osobom zajmującym się handlem profesjonalnie kompetencje większe niż osobom chronionym przez prawo np. konsumentom, którzy są szczególności przez kodeks cywilny chronione.

Ustawowe wymagania formy zawieranych interesów są mniej biurokratyczne, w zamian za to spoczywa po stronie kupców większa kontrola i zabezpieczanie swoich interesów we własnym zakresie. To prowadzi w rezultacie do szczególnej potrzeby opieki doradców prawnych nad prowadzonymi sprawami, które nasza kancelaria oferuje (prócz zwyczajowych świadczeń) w sposób wyszczególniony dla specyfiki obrotu handlowego. Dlatego szczególnie użyteczna wydaje się, nasza kooperacja z doradcami podatkowymi i rewidentami gospodarczymi. Do Państwa dyspozycji stoją nasze wychodzące ponad przeciętną fachowość porady prawne i zgodnie z życzeniem nasz konkretny partner do rozmowy.

Wgląd na często zadawane pytania i odpowiedzi do tej dziedziny prawnej znajdziecie Państwo w przyszłości poprzez kliknięcie na jeden z linków na liście po lewej stronie. Przy konkretnym problemie prosimy o kontakt z naszym biurem, opracowane tematy na stronie internetowej służą jedynie ogólnym informacjom i nie podlegają gwarancji na ich pełność i poprawność.