Prawo pracy

Ogólny rozwój gospodarczy w Niemczech przyniósł ze sobą liczne zmiany również na rynku pracy. Prawo pracy jako specjalne prawo pracowników przybrało na znaczeniu tak dla przedsiębiorstw jak i dla pojedynczych pracodawców.

Ponadto prawo pracy jest dzięki rozwojowi i wzroście Unii Europejskiej również relewantne dla obcokrajowców chcących żyć i pracować w Niemczech.
Przy wielości prawno-pracowniczych problemach kompletna prawna opieka jest tym bardziej sensowna, aby uniknąć późniejszych różnic i poszkodowań.

Przepisy regulujące stosunki pracy znajdują się w niemieckim Kodeksie Cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch), w Kodeksie Handlowym (Handelsgesetzbuch), Ustawie o Działalności Gospodarczej (Gewerbeordnung), jak i również w rożnych ustawach o Prawie Pracy (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Tarifvertragsgesetz, Sozialgesetzbuch IX etc.). Przepisy pracownicze zawierają się również w wielu innych ustawach i rozporządzeniach.

Wgląd na często zadawane pytania i odpowiedzi do tej dziedziny prawnej znajdziecie Państwo w przyszłości poprzez kliknięcie na jeden z linków na liście po lewej stronie. Przy konkretnym problemie prosimy o kontakt z naszym biurem, opracowane tematy na stronie internetowej służą jedynie ogólnym informacjom i nie podlegają gwarancji na ich pełność i poprawność.