Prawo rzemieślnicze

Prawo rzemieślnicze służy państwowej kontroli gospodarczej, jest także nazywane prawem gospodarczej kontroli. W gruncie rzeczy nie chodzi o to, aby państwu udostępnić prawne możliwości do sprawowania kontroli nad gospodarczymi poczynaniami. W rzeczywistości ustawy maja na celu przeforsowanie pewnych zasad gry i obowiązków, które służą ochronie wszystkich stron: tych gospodarczo aktywnych, konkurentów, klientów jak i osób publicznych.

Z prawem rzemieślniczym spotykają się osoby fizyczne albo prawne, które wykonują zawód rzemiosła. Istotne przepisy koncentrują się w ustawie o rzemiośle, jak i również w innych ustawach specjalnych takich jak: rozporządzenie handlowe dla kupców, dla prowadzących gospody – rozporządzenie o prowadzeniu gospód. Niezależnie od branży, prowadzący przedsiębiorstwo są adresatem ustaw ogólnych takich jak ustawa o emisjach, lub ustawa o odpadkach i zanieczyszczeniach.