Odcisk

Udo Blümel Rechtsanwälte – Adwokaci
Friedrichstraße 95 10117 Berlin-Mitte
Telefon:+49 (0)30 201 77 08 0
Fax: +49 (0)30 201 66 14 1

1.
Zawartość oferty internetowej. Autor strony nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność, pełność czy jakość zawartych na stronie informacji. Roszczenia odpowiedzialności przeciwko autorowi, które są szkodą rodzaju materialnego bądź niematerialnego i powstały wskutek używania bądź nieużywania przedstawionych informacji są z reguły wykluczone; chyba, że ze strony autora istnieje zawinienie zamierzone bądź bazujące na rażącym niedbalstwie. Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor zastrzega sobie możliwość zmian, uzupełnień, kasacji, zaprzestania publikacji części strony bądź całej oferty bez szczególnego zawiadamiania.

2.
Autor odpowiada za strony leżące poza obrębem publikacji autora, przekazane poprzez odsyłacze i linki tylko wtedy, jeśli o treści strony wiedział lub, jeśli technicznie i rzeczywiście mógł wiedzieć i zapobiec używaniu niedozwolonych stron. Za treść i szkody leżące poza obrębem dostępu autora, odpowiada tylko oferujący konkretna stronę, a nie ten, kto na strony tylko odsyła. To ograniczenie dotyczy również założonych przez autora stron takich jak księga gości, fora dyskusyjne, listy mailowe. Decyzja Sadu –Landgericht Hamburg 12.05.1998.

3.
Właściwa Izba Adwokacka Berlin Littenstraße 9, 10179 Berlin

4.
Regulacje prawne zawodowe (wg prawa niemieckiego): Bundesanwaltsordnung (BRAO)- Berufsordnung (BORA) - Fachanwaltsordnung (FAO) Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE-Berufsregeln) - Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland.
Powyższe regulacje sa do odczytania na stronie internetowej Niemieckiej Izby Adwokackiej (BRAK) pod "Angaben gemäß § 5 TMG" http://www.brak.de/seiten/06.php#tdg.