Prawo administracyjne

Skoro tylko urząd wzywa obywatela bądź prywatne przedsiębiorstwo do czynu albo zaniechania jakiegoś czynu, dzieje się to na podstawie aktu administracyjnego; bez znaczenia jest, czy mamy do czynienia z karteczką za złe parkowanie czy nakaz zamknięcia fabryki. Tym samym dochodzenia świadczeń np. podanie o subwencje czy dofinansowanie kosztów nauki od państwowych placówek przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa podlegają prawu administracyjnemu. Także praca policji podlega wszędzie tam prawu administracyjnemu, gdzie nie mamy do czynienia ze ściganiem przestępców, a z profilaktycznym działaniem zapobiegawczym. Prawo administracyjne jest z tego punktu widzenia jedną z największych części stosunków prawnych miedzy obywatelem, prywatnymi przedsiębiorstwami, a państwem. Te stosunki są głęboko wplecione w codzienność każdej osoby i każdego przedsiębiorstwa.

Do prawa administracyjnego należą również postanowienia formalne, które regulują przebieg działań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Cechą charakterystyczną procesu administracyjnego jest jego formalnie identyczny przebieg, niezależnie od zawartości materialnej. Przeciwko decyzji o nałożeniu kary podejmowane są działania w ten sam formalny sposób, jak przeciwko rozporządzeniu o zburzeniu budynku.

W dziedzinie prawa administracyjnego nasza kancelaria zajmuje się przede wszystkim publicznym prawem budowlanym, prawem działalności gospodarczej, prawem obcokrajowców i pobytu w kraju oraz prawem socjalnym.