Europa Wschodnia

Jako wielojęzyczna kancelaria oferujemy zagranicznym przedsiębiorcom, szczególnie z Europy Wschodniej kompetentnych partnerów do rozmowy w prawnych i gospodarczych dziedzinach. Również niemieckim przedsiębiorcom pomagamy naszym doradztwem prawnym i gospodarczym w rozwoju interesów na obszarze Europy Wschodniej.

Obok naszych prawnych kompetencji obejmujemy opieka inwestorów poprzez bardzo dobre kontakty osobiste, aktualne znajomości rynku i partnerów kooperacyjnych w Europie Wschodniej.

Osobom prywatnych oferujemy nasza opiekę we wszelkich pytaniach z dziedziny prawa obcokrajowców i prawa pobytu jak i również ponadgranicznych spraw z prawa rodzinnego.
Do wybranych tematów proponujemy aktualne teksty, analizy i studia dla przedsiębiorstw i osób prywatnych.