Prawo konsumentów

Przy prawie konsumentów mniej chodzi o samodzielna materię prawa, a bardziej o różne ważne ustępstwa od ogólnych postanowieniach prawa cywilnego. Znajduje ono zastosowanie przy czynnościach prawnych, w których przedsiębiorca (określenia dla wszystkich przedsiębiorstw) stoi naprzeciwko konsumentowi. Często mamy z tym do czynienia w umowach sprzedaży, najmu czy pożyczki. Konsument podlega szczególnej ochronie choćby poprzez obszerne obowiązkowe pouczenia przedsiębiorcy, zastosowanie wzorca umownego lub możliwość odstąpienia od umowy.

Podczas gdy w dawniejszych czasach konsument był ochroniony dzięki różnym odosobnionym przepisom, dzisiaj ich większość stała się częścią składową kodeksu cywilnego. Dzięki regulacjom unijnym kodyfikacja przepisów o konsumentach nabrała szczególnej relewancji. Znajdziemy nowe przepisy o zawieraniu umów na odległość, kombinacje umowy sprzedaży i pożyczki oraz o sprzedaży wysyłkowej.

W dziedzinie prawa konsumentów nasza kancelaria oferuje usługi zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Dla konsumentów sprawdzamy zawierane umowy i możliwe zarzuty oraz pomagamy w razie potrzeby w skutecznym przeprowadzaniu odstąpień od umów. Przedsiębiorcom oferujemy pełną kontrole ich umów, wzorców umownych, stron internetowych, jak i oczywiście przedstawicielstwo w ich interesach. W przypadku konfliktu gwarantujemy dla przedsiębiorstw i konsumentów również kompetentne sądownicze przedstawicielstwo.

Wgląd na często zadawane pytania i odpowiedzi do tej dziedziny prawnej znajdziecie Państwo w przyszłości poprzez kliknięcie na jeden z linków na liście po lewej stronie. Przy konkretnym problemie prosimy o kontakt z naszym biurem, opracowane tematy na stronie internetowej służą jedynie ogólnym informacjom i nie podlegają gwarancji na ich pełność i poprawność.