Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jako część prawa cywilnego reguluje prawne związki członków rodziny względem siebie i wobec osób trzecich. Do prawa rodzinnego należy regulacja instytucji małżeństwa, spraw opieki nad dziećmi, kurateli i opieki ogólnej

Regulacje na obszarze prawa rodzinnego są kompleksowe i dla laika, ze względu na swoje skutki, ciężko przewidywalne. Z tego powodu sama ustawa przewiduje obowiązek przedstawicielstwa w sprawach rozwodowych. Obowiązek prowadzenia sprawy przez adwokata w sprawach małżeństwa i jego skutków prawnych służy zatem ochronie stron. Długotrwale procesy i koszty można ominąć poprzez ugodowe postanowienia o podziale majątku, gospodarstwa domowego, mieszkania, utrzymania i opieki rodzicielskiej.

Aby zapobiec konfliktowi małżonkowie mogą przez notarialnie podpisana umowę przedmałżeńską uregulować na wypadek rozwodu swoje majątkowe stosunki. W takiej umowie ustanawia się, w jaki sposób przy rozstaniu zostaną podzielone wkłady i nabytki małżonków. O konkretnych szczegółach w sprawie chętnie doradzimy podczas odrębnej rozmowy.

W dzisiejszych czasach małżeństwo miedzy Niemcami a obcokrajowcami nie jest rzadkością. Zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem jak i rozwiązanie mogą stanowić komplikacje. Powstaje pytanie, które prawo dla zawarcia małżeństwa i rozwodu ma zastosowanie. Dlatego zaleca się również tutaj w każdym stadium, zasięgnięcia porady prawnej.

Wgląd na często zadawane pytania i odpowiedzi do tej dziedziny prawnej znajdziecie Państwo w przyszłości poprzez kliknięcie na jeden z linków na liście po lewej stronie. Przy konkretnym problemie prosimy o kontakt z naszym biurem, opracowane tematy na stronie internetowej służą jedynie ogólnym informacjom i nie podlegają gwarancji na ich pełność i poprawność.