Polityka prywatnościKorzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych w sposób opisany poniżej.

Nasza strona internetowa może być odwiedzana bez rejestracji. Tym samym dane takie jak np.
nazywane strony lub nazwy wywoływanego pliku, daty i czasu, przechowywane dla celów
statystycznych na serwerze, bez danych bezpośrednio związanych z Tobą.

Kontaktując się z nami przez e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego, przechowujemy
podane informacje (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) w celu
spełnienia podanych przez Ciebie zastrzeżeń. Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście
po tym, gdy przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją
ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Bez Twojej zgody dane nie zostaną przekazane osobom trzecim.

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam i Tobie, masz zasadniczo następujące prawa:

  o       prawo do informacji,

  o       prawo do sprostowania lub odwołania,

  o       prawo do ograniczenia przetwarzania,

  o       prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

  o       Prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do złożenia skargi do nas w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez organ nadzorujący ochronę danych.